Beveiligingssystemen (brand,alarm en camera)

Beveiliging wordt een steeds belangrijker onderdeel bij de bouw of wijziging van een woning, bedrijvencomplex en dergelijke, daar het vroeger eerder werd aanzien als een luxe extraatje, wordt het momenteel meer en meer aanzien als noodzakelijk en wordt er ook direct vanaf het begin van de werken een bepaald budget hiervoor voorzien.

Als erkend installateur bieden wij U ook naast een totaaloplossing (elektriciteitswerken, beveiliging en automatisatie (domotica) in één project) ook de mogelijkheid om enkel de beveiligingsopdrachten bij U uit te voeren.

Beveiliging beperkt zich niet tot het plaatsen van een alarminstallatie en goede deursloten, de aanwezigheid van parlo en/of videofoon, bewegingssensors die het buitenlicht schakelen, schemerschakelaar, vakantieschakelaar en alarmknoppen kunnen het veiligheidsgevoel sterk vergroten.

Al deze kleine goedkope oplossingen kunnen wij U aanbieden, net zoals de volledige uitgebreide alarmsystemen, camerabewaking, digitale opname, telefoonmelders en meldkamers.

Onze diensten beperken zich niet enkel tot de installatie van het systeem maar wij bieden U ook onze perfecte na-service, 24h-dienst en meldkameraansluitingen aan.